Probíhá antropologický průzkum Smíchova

Rádi bychom Vás informovali, že paralelně s participací občanů k projektu Smíchov City probíhá na území Smíchova také antropologický průzkum pedagogů a studentů z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Jejich práce spočívá v terénním výzkumu různými metodami, například rozhovory s obyvateli Smíchova, či pozorováním každodenního života Smíchova. Průzkum realizují zkušení antropologové Michal Lehečka a Markéta Zandlová a jejich studenti a studentky.

Tento průzkum má potenciál poodhalit každodennost občanů, kteří se běžně neúčastní standardních participačních aktivit, mimo jiné i marginalizovaných skupin obyvatel. Stává se totiž, že některé skupiny obyvatel nejsou o možnosti participace dostatečně informovány, anebo jsou jim témata občanské společnosti a místního dění z různých důvodů vzdálená. I tyto skupiny obyvatel však budou dotčeny rozvojem naší městské části, proto je důležité hledat i jiné způsoby zjišťování jejich postojů, očekávání a způsobů, jak se s proměnou své čtvrti vypořádávají. Antropologický průzkum kombinuje aktivní a pasivní formy výzkumu – kromě neformálních a polostrukturovaných rozhovorů zahrnuje i mapování a pozorování terénu, zachycení denní rutiny a běžného života čtvrti – nevynímaje žádnou skupinu uživatelů. Kdybyste tedy měli pocit, že vás snad někdo pozoruje s tužkou a papírem v ruce, nepanikařte a chovejte se, jak jste zvyklí!

Předpokládáme, že výsledky průzkumu budou bohaté za zajímavé informace a data. Budeme se proto snažit najít společně s antropology vhodnou formu jejich představení veřejnosti. Takovou příležitostí by mohla být například výstava k problematice rozvoje oblasti jižního Smíchova v Centru architektury a městského plánování (CAMP) na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, která je plánována na podzim letošního roku.

Uložit odkaz do záložek.