29.3.2017

FAQ / Často kladené otázky

Ve čtvrti vzniknou bloky domů, obchody, ale co veřejný prostor a zeleň?
Čtvrť je koncipována komplexně, včetně veřejného prostoru a vybavenosti, jež jsou předmětem participace, a každý se může zapojit. Komerční prostory se budou nacházet pouze v parteru budov a budou vytvářet městský ráz bulváru a oživovat bytovou výstavbu. Naopak zeleň a veřejný prostor tvoří téměř 60 % celých ploch území.

Co když nová výstavba zvýší dopravní zátěž Smíchova a silnice budou ucpané?
Smíchov City je koncipováno jako čtvrť krátkých vzdáleností. Čtvrť dokonce ani není koncipována jako průjezdná, aby nezvyšovala tranzit Smíchovem, ale pouze jako průchozí. Navíc nový dopravní terminál s P+R pro 900 aut a napojením na MHD si klade za cíl omezit tranzitní dopravu a favorizovat MHD

Jedná se o další bytovou zástavbu, proč na místě nevznikne park?
Pozemky patří Českým drahám a Sekyra Group na ně má předkupní právo. Navíc není v možnostech města ani městské části financovat a spravovat park o rozloze 20 ha. V době, kdy poptávka po bytech roste a strategie města razí nutnost zahušťování v okolí veřejné dopravy. Tak právě tento projekt perfektně odpovídá této strategii, navíc bude mít 60 % veřejných prostranství včetně zeleně a propojí dvě oddělené čtvrti. Čtvrť zabraňuje rozpínání města do krajiny a v místech kvalitní obslužnosti veřejnou dopravou naopak snižuje generování další dopravy, kterou naopak generují projekty stavěné na poli na okraji města, bez jediné dopravní obslužnosti.

Může se stát, že Smíchov City znemožní budoucí napojení vysokorychlostní trati a zruší trať na Hostivici?
Čtvrť je koordinována s modernizací železničního uzlu Praha-Smíchov, kdy napojení na Hostivici je řešeno u nově vybudovaného nástupiště společného nádraží. Naopak odpadne dyskomfort cestování ze vzdáleného a nikterak nenapojeného severního nástupiště. Čtvrť bere v potaz budoucí vysokorychlostní napojení trati Praha – Plzeň – Mnichov, a tuto územní rezervu ve svém projektu respektuje

Nedojde k přílišné izolaci Radlické ulice? Neuzavře se čtvrť do sebe?
Smíchov City je plánována jako čtvrť spojující, a to v severo-jižním směru od náměstí Na Knížecí k novému dopravnímu terminálu Smíchov pěším bulvárem, a stejně tak v západo-východním směru od ulice Radlické k ulici Nádražní jednotlivými ulicemi. Bloky jsou koncipovány tak, aby netvořily souvislou hradbu, ale naopak integrovaly okolní čtvrť.

Nebude čtvrť stísněná? Co když to na Smíchově nebude k hnutí?
Centrální pěší bulvár bude mít šířku 28 metrů, jen pro představu, je ještě o 6 metrů širší, než je nejširší prostor ulice Nádražní na Andělu. Radlická ulice je koncipována v šíři 35 metrů, aby nesnížila prosvětlenost a prosluněnost již postavených domů a umožnila výsadbu nových stromů. Boční ulice mají šířku 22 až 24 metrů, což je průměrná šíře ulice Nádražní, i z tohoto důvodu bude čtvrť působit vzdušným a světlým dojmem. Navíc umožní parkování podél ulice a bude doplněna o stromořadí a nabídne široké chodníky.

Bere projekt v potaz charakter lokality a respektuje zdejší zástavbu?
Smíchov City je projekt, který vyšel z otevřené architektonické soutěže, na které se podíleli renomovaní architekti, kteří nejen že respektují okolní zástavbu, ale navíc odstupují od existujících budov a nechávají ulice dostatečně široké. Budovy respektují výškovou hladinu ulic a nevytváří souvislou hradbu, nýbrž integrovanou čtvrť. Navíc tvoří takzvanou blokovou zástavbu tolik typickou pro Smíchov a je vlastně kontinuitou typické Smíchovské zástavby. Bytové domy respektují tento historický ráz. Navíc každý dům v bloku má svého architekta, tudíž svůj charakter a vytváří tolik ceněný efekt klasické blokové zástavby. Tedy, že ucelený blok s vnitroblokem má kompaktní výšku i uliční čáru, avšak barva i členění fasády se liší podle domu, jako v typickém smíchovském bloku. Některé administrativní domy naopak mají v bloku mezery a umožňují využívání vnitrobloku široké veřejnosti.

Nezhorší nová čtvrť klimatické podmínky? Nevytvoří “tepelný ostrov”?
Projekt je koncipován s 60 % veřejného prostoru a zeleně. Tudíž absorpční schopnost výkyvů teploty bude rozmělněna do parků a alejí vysázených podél všech ulic. Což na rozdíl od současného Smíchova nemá obdoby, kdy ulice mnohdy nemají stromy ani po jedné straně, a ještě jimi prochází rozpálené tramvajové koleje. Navíc v aktuální podobě oblast nedisponuje zelení, ale pouze kolejovým pustým svrškem a nádražními budovami s plechovými střechami, které extrémně zvyšují teploty. Naopak nové budovy jsou plánovány jako ekologické s osázenými terasami, parky s vodními prvky a ulice se stromořadími a inteligentní rekuperací dešťové vody, v rámci tzv. agendy Smart Cities. Smíchov City by mělo z tohoto důvodu přinést naopak klimatické zlepšení.

Jaké služby a vybavenost vznikne v nové čtvrti? Na Smíchově čtvrti chybí hřiště, koncertní sál, lékařské ordinace…
Smíchov City počítá s občanskou vybaveností a veřejnými prostory, ať už je to dětské hřiště, či sportoviště, či jiné místo pro konání kulturních či společenských akcí. Avšak konkrétní podobu určí participační proces, který je právě v běhu. Neboť projekt je otevřen úpravám a podnětům z řad občanů, aby jeho vybavenost odpovídala co nejlépe poptávce. Tím, že je čtvrť koncipována jako městská čtvrť se živým parterem, její vybavení a obsazení různými službami je otevřeno, stejně jako finální podoba veřejných prostor a zeleně.

Nezruší se autobusové obratiště Na Knížecí? Pojednou odsud pak autobusy na Cibulku, do Malvazinek a dalších čtvrtí?
Vedení městských linek v tuto chvíli není rozhodnuto a bude předmětem postupného dopravního řešení. Avšak zrušení odstavných ploch v prostoru Na Knížecí znamená kultivaci veřejného prostoru, doplnění zeleně a pobytového prostoru. Nicméně v žádném případě neznamená odstranění autobusových zastávek či návazností na metro. Prostor bude řešen formou nácestných zastávek přímo u vstupu do metra. A naopak dojde k jeho zpřehlednění, kdy autobusy budou odjíždět od sdružené nácestné zastávky, navíc se většině obyvatel zlepší obsluha prodloužením linek skrz novou čtvrť až k dopravnímu terminálu Smíchov s přímou návazností na příměstské vlaky, další autobusové linky, metro, tramvaje či osobní automobily zaparkované v přidruženém P+R a bicykly v B+R.