16.3.2017

O projektu Smíchov City

Území projektu Smíchov City se nachází v prostoru bývalého nákladového nádraží Praha – Smíchov.  Tento brownfield o rozloze cca 20 ha patří k lokalitám s největším potenciálem k transformaci v Praze vůbec. Vzhledem k její lukrativní poloze mezi dvěma stanicemi metra Na Knížecí a Smíchovským nádražím by zde měla vzniknout nová městská čtvrť, která má ambici vytvořit nové moderní centrum Smíchova 21. století.

Hlavním přínosem tohoto projektu je odstranění nevzhledného a neprostupného území, jež mimo jiné kumuluje i sociálně patologické jevy. Spolu s celou strategickou koncepcí územního plánování Prahy včetně nového Metropolitního plánu, jež si kladou za cíl rozvoj nových čtvrtí v širším centru Prahy a zastavení zabírání orné půdy na předměstí, vznikne nová část města ve velmi výhodné pozici v rámci centra Prahy, umožňující rychlou a bezproblémovou obsluhu veřejnou dopravou a tudíž nezatěžující město tranzitní dopravou. Celá čtvrť je koncipována jako území krátkých vzdáleností podle konceptu, který je v západních metropolích dobře znám a který umožňuje redukovat dopravní zatížení na minimum. Díky vybavenosti veřejného prostoru a přítomnosti zeleně na téměř 60 % území, vznikne zde rozmanitá, komplexní a v podstatě soběstačná čtvrť.

Složení čtvrti se bude vyznačovat funkčním mixem, kdy bytové domy mají v parteru menší a středně velké obchody, restaurace, kavárny a další občanskou vybavenost. Obdobně budou koncipovány i partery kancelářských budov, které obyvatelům nabídnou řadu nových pracovních příležitostí. Cílem projektu Smíchov City není otočit se ke Smíchovu zády, ale naopak vytvořit pojící prvek mezi jednotlivými částmi Prahy 5. Stávající úzká lávka mezi ulicemi Radlická a Nádražní se tak přetransformuje v území, které přirozeně spojí to, co historie plotem a kolejemi rozdělila.

Hlavní osou nového území se stane střední pěší boulevard. Formou podélného parku s  živým parterem přilehlých domů vytvoří kvalitní pobytový prostor pro všechny obyvatele Smíchova a spojí rekultivované náměstí Na Knížecí s novým dopravním terminálem přiléhajícím k nádraží Smíchov situovaném u Dobříšské ulice. Tento autobusový terminál vybavený parkovištěm P+R s cca 900 parkovacími místy a napojený na vlakové nádraží, metro a tramvaje a autobusy představuje jeden z největších komplexních dopravních uzlů v Praze. Přitom celý dopravní koncept nezapomíná ani na pěší dopravu a cyklisty. Část železničního Výtoňského mostu by měla být revitalizována s cílem umožnit napojení cyklostezky mezi pravým a levým břehem Vltavy a umožnit cyklistický průjezd v západo-východní ose a až k ulici Radlická.

Projekt Smíchov City v kostce:

 • cca 20 hektarů moderní městské čtvrti, pro cca 3300 nových obyvatel
 • administrativní budovy a občanská vybavenost s cca 9000 novými pracovními místy
 • 40 % rozlohy území představují zastavěné plochy
 • 60% území je vyhrazeno pro veřejné prostory a zeleň veřejnou (parky, ulice) a soukromou (vnitrobloky)
 • nový pěší bulvár propojují náměstí Na Knížecí a dopravní terminál nádraží Smíchov
 • dva nové parky a veřejná hřiště
 • nová moderní škola pro 500 žáků s hřištěm a běžeckým oválem (200 m)
 • klidná čtvrť propojující léta přetnuté části Smíchova plotem a železničními kolejemi
 • čtvrť je koncipována jako tzv. město krátkých vzdáleností (agenda Smart Cities), kdy je vše v docházkové vzdálenosti či v komfortním dosahu MHD
 • nové cyklonapojení od Železničního mostu k Radlické ulici a klidná cyklostezka v rámci nového bulváru
 • modernizace přiléhajících tramvajových tratí a nová autobusová zastávka uvnitř čtvrti
 • nový dopravní terminál v úrovni Smíchovského nádraží a ulice Dobříšské:
  – s autobusovým nádražím, s parkovištěm P+R až pro cca. 900 aut
  – napojený v několika úrovních na vlakové nádraží, metro i tramvaje

  – umožní zachytit příměstský tranzit a nasměrovat obyvatele na MHD
  – je řešený v součinnosti s budoucí koridorovou vlakovou modernizací Praha hl.n.-Praha-Smíchov s tunelovou přeložkou vysokorychlostní trati
  zrušení Smíchovského severního nástupiště umožní napojení vlaků od Hostivic z tzv. „pražského Semmeringu“ k nádraží Smíchov a umožní plnohodnotné napojení na hlavní trať s přestupem na MHD

V řešeném území se bude nacházet škola, školka, obchody, restaurace, parky a další veřejné prostory. Vybavenost tohoto rozsáhlého území bude předmětem participace s veřejností. Občané nyní mají možnost vyjádřit se k podobě veřejného prostoru, jeho užitnosti a seznámit se s celým projektem v průběhu jednotlivých fází participačního procesu. 

První část participace proběhla již v rámci výstavy studentských projektů v nákupním centru nový Smíchov v listopadu 2016. Druhá část participace se zaměřením na severní část území se uskuteční v Malé galerii Městské části Praha 5 od dubna do června 2017. Součástí budou i plánovací setkání s veřejností a komentované procházky územím nádraží Smíchov.

Po dopracování dopravních analýz a zapracování připomínek občanů z předešlých fází participace by měla proběhnout během září a října 2017 další výstava na půdě Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, která by se měla zaměřit na celé území projektu Smíchov City a širších vazeb na území Smíchova.

Jak se můžete zapojit? Čtěte zde.

 

Vizualizace: Sekyra Group