16.3.2017

Zapojte se

Děkujeme za podněty a nápady, které jste nám odevzdali v průběhu aktivit participace, které proběhly od podzimu 2016 do června 2017. Jejich vyhodnocení a z nich vyplývající doporučení pro další rozvoj území naleznete v této  Zprávě.
Území Smíchov City se tak bude rozvíjet i na základě potřeb a podnětů občanů a občanek, kteří v území žijí a jichž se území dotýká.

___

Dnes nevzhledné a nevyužívané území v prostoru bývalého nákladového nádraží Praha – Smíchov, ale za pár let nové domy, byty, kanceláře, obchody, restaurace, školy, ulice a parky… Jaká by měla být veřejná prostranství a vybavenost budoucí čtvrti na Praze 5? Do projektu Smíchov City teď můžete promluvit i vy!

Pomozte vytvořit takovou čtvrť, která se Vám bude líbit. V průběhu letošního jara budete mít další příležitost vyjádřit své očekávání od nové čtvrti, a to prostřednictvím podrobného sociologického šetření, komentovaných procházek územím, diskuzí, přímo ve výstavě k projektu i přes internet. Všechny Vaše podněty budou následně odborně vyhodnoceny. Na jejich základě pak vzniknou doporučení pro zapracování do projektu Smíchov City, jehož investorem je společnost Sekyra Group.

Jak se můžete zapojit?

 • Přijďte se podívat na výstavu v Malé Galerii MČ Praha 5 na Štefánikově ul. 13-15!
  Výstava se otevře 26. dubna 2017 v 17:00 a potrvá do 3. června.
  Otevřeno úterý-pátek, 13:00 – 18:00 hod.
  Každý čtvrtek od 17:30 se konají komentované prohlídky výstavy.
 • Plánujme společně na veřejných setkáních:
  13. května a 27. května 2017 v 15:00 se uskuteční plánovací procházky dotčeným územím s navazující diskuzí nad mapou, sraz v Malé galerii MČ Praha 5.
  3. června 2017 v zasedací místnosti zastupitelstva MČ Praha 5 (Štefánikova 13-15, 6. patro). završíme výstavu i zapojení veřejnosti diskuzemi nad mapou. 
 • Věnujte čas tazatelům při sociologickém šetření.
  Od dubna do května proběhne podrobný sociologický průzkum u reprezentativního výběru obyvatel Prahy 5 realizovaný nezávislou agenturou SC&C formou osobního dotazování. Děkujeme, že před nimi nezavřete své dveře a zodpovíte jejich otázky.
 • Vyplňte online dotazník!
  Pokud jste nebyli osloveni tazateli, své podněty nám můžete do 3. června sdělit také přes online dotazník,
  klikněte na
  smichovcity.praha5.cz.
 • Zapojení veřejnosti do tvorby projektu Smíchov City završíme 3. června 2017 v 15.00 v zasedací místnosti zastupitelstva MČ Praha 5 (Štefánikova 13-15, 6. patro)
  Představíme dosavadní průběh participace a její předběžné výstupy ověříme v diskuzích nad mapou.
  Na závěrečné setkání prosíme registraci emailem na smichovcity@praha5.cz