Proběhlé diskusní setkání CAMP – 4.12.2017

Děkujeme všem účastníků, kteří dorazili v hojném počtu na pondělní diskuzní setkání, které proběhlo v CAMPU v rámci nově otevřené výstavy „Smíchov: Od nádraží k nové čtvrti“.

V rámci večera měli občané možnost setkat se a podebatovat se zástupci architektonických studií pracujících na severní části projektu Smíchov City,  vznést dotazy na investora či zástupce samosprávy a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Na počátku večera jsme společně zhlédli prezentaci o historii a vývoji projektu Smíchov City. Seznámili jsme se se zadáním otevřené architektonické soutěže 2. etapy Smíchov City – Jih a s odborníky na dopravu si prohlédli prezentaci o dopravní situaci ve čtvrti a jejím okolí.

Na prezentačních panelech byl zachycen proces přeměny původního boulevardu v podélný park. Zde měli účastníci příležitost prohlédnout si jak byly do projektu zapracovány výsledky participace.

V druhé polovině večera byla možnost dále diskutovat s odborníky a na připravených flipchartech ponechat své připomínky k připraveným tématům: veřejnému prostoru, dopravní situaci čtvrti či k jižní části projektu Smíchov City.

Rádi bychom všem, kteří se zúčastňují našich setkání poděkovali za inspirativní příspěvky a počítáme se zapojením občanů i v dalších fázích projektu. Budeme se na vás těšit u příštích společných setkání.

Přejeme všem krásný adventní čas.