Výsledky pilotní ankety

V listopadu 2016 jsme Vám představili projekt Smíchov City v obchodním centru Nový Smíchov. V rámci výstavy bylo také možné vyplnit pilotní anketu. Získali jsme tak cenné postřehy 120 návštevníků výstavy v OC Nový Smíchov. Z nich přibližně polovina byli obyvatelé Smíchova a blízkého okolí. Zde naleznete zajímavá data z vyhodnocení ankety, která posloužila i k přípravě dalších participačních aktivit.

  • Více než dvě třetiny z dotazovaných (68 %) považují projekt Smíchov City za přínosný a hodnotí ho kladně, i vzhledem k bezutěšenému aktuálnímu stavu tohoto rozvojového území. Menší podíl respondentů ankety (19 %) bylo k projektu vyloženě kritických. 
  • I mezi „bydlícími v blízkém okolí“ je více anket s pozitivním vyzněním (53 %), ale mezi „jinde bydlícími“ jich je výrazně větší podíl (80 %), naopak tomu je u negativního vyznění. Z čehož vyplývá, že Ti, kteří bydlí nejblíže a jichž se projekt nejvíce dotýká, mají pochopitelně vetší obavy. I proto se další průběh participace zaměřuje právě na tuto část obyvatelstva.
  • U naprosté většiny těch, kteří znají oblast osobně, jasně převažovalo negativní hodnocení současného stavu.

  • Vznik tak velkého celku, jakým bude „Smíchov City“, může přinést obyvatelům z blízkého i vzdáleného okolí věci pozitivní i negativní. Účastníci ankety se nejvíc obávají, že nová výstavba by mohla zkomplikovat dopravní situaci.
  • Hlavním očekávaným negativem výstavby je zvýšení automobilové dopravy/zátěže (54 %). Další očekávaná negativa (kolem 15 %) pak jsou: problémy v MHD; s parkováním; příliš velká hustota lidí a znečištění prostředí (hluk, prach, smog).

  • Účastníci ankety pojmenovali i mnohé pozitiva, které projekt může přinést. Za největší přínos považují odstranění brownfieldu – zkulturnění oblasti (33 %).
  • Více než čtvrtina též očekává, že v lokalitě vznikne park, či přibude zeleň v různých podobách, kultura a veřejná vybavenost.

  •  Když si měli respondenti vybrat, jaký typ veřejného prostoru by v lokalitě přivítali, upřednostnili klidný zelený park a pobytový bulvár.

Uložit odkaz do záložek.