Zapojte se do tvorby
nové pražské čtvrti!

Prostor bývalého nákladového nádraží Praha – Smíchov o rozloze cca 20 hektarů patří k lokalitám s největším potenciálem k transformaci v Praze. Měla by zde vzniknout nová plnohodnotná moderní městská čtvrť - centrum Smíchova 21. století.
rozmanitá zelená propojená moderní

Čtvrť je koncipována jako území krátkých vzdáleností podle konceptu, který je v západních metropolích dobře znám a který umožňuje redukovat dopravní zatížení na minimum. Díky kombinaci obytné funkce a pracovních příležitostí, kvalitního veřejného prostoru a přítomnosti zeleně, vznikne na Praze 5 v podstatě soběstačná čtvrť. Bytové domy budou mít v parteru menší a středně velké obchody, restaurace, kavárny a další občanskou vybavenost. Cílem projektu Smíchov City není se vyčlenit, ale být pojícím prvkem mezi jednotlivými částmi Prahy 5, navázat na okolní zástavbu a přirozeně spojit to, co historie plotem a kolejemi rozdělila.

  • bytové domy a kancelářské budovy, škola a další vybavenost

  • veřejné prostory parků, bulváru, ulic a soukromé vnitrobloky

Zapojte se

Dnes nevyužívané území v prostoru bývalého nákladového nádraží, ale za pár let nová rozmanitá městská čtvrť na Praze 5.

Jaká by měla být její veřejná prostranství a vybavenost? Do projektu Smíchov City teď můžete promluvit i Vy.

V průběhu května a června můžete své podněty a nápady sdělit přímo na výstavních panelech v Malé galerii MČ Praha 5, nebo na komentovaných prohlídkách výstavy, plánovacích setkáních a při procházkách územím, i přes online dotazník. Probíhají také hloubkové rozhovory s místními obyvateli a setkání s vytipovanými aktéry v území, jakými jsou místní spolky, občanské iniciativy, podnikatelé apod. Od konce dubna do konce května se na Praze 5 uskuteční také podrobné sociologické šetření formou reprezentativního průzkumu.

Aktuality

Spolupráce

Zapojení veřejnosti do plánování a další rozvoj čtvrti probíhá na základě unikátní spolupráce samosprávy, investora a odborníků. Záštitu nad procesem participace převzala náměstkyně primátorky hl. m. Prahy pro územní rozvoj, Petra Kolínská.
Jít do Praha 5

Praha 5

Městská část Praha 5 vnímá potřebu zapojení veřejnosti do plánování budoucí čtvrti. Koordinuje proces participace.

Jít do IPR Praha

IPR Praha

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy je odborným garantem participace.

Jít do Sekyra Group

Sekyra Group

Investorem projektu Smíchov City je společnost Sekyra Group. Podněty veřejnosti získané v procesu participace zohlední v projektu veřejných prostor a v budoucí vybavenosti čtvrti.

Jít do České dráhy

České dráhy

Partnerem projektu Smíchov City je společnost České dráhy, na jejichž pozemcích se uskuteční budoucí výstavba.

A69 architekti

Urbanistický koncept projektu Smíchov City vytvořili A69 architekti.

Slyšeli jsme od vás

KONTAKT

Nechte nám na sebe kontakt, jestli máte zájem být průběžně informováni výsledcích zapojení veřejnosti do projektu Smíchov City a dalších krocích. (Zjišťování potřeb přes online dotazník bylo ukončeno 3. června 2017.)